Sektionen Ekonomi

Beställning av betalning utan faktura

Information
  • Detta formulär använder du när leverantören inte har möjlighet att skicka en faktura.
    Obs! Är formuläret inte korrekt ifyllt eller om uppgifter saknas kommer underlaget att returneras.
    Obligatoriska uppgifter markeras med *.
1* Fakturanummer/meddelande till mottagaren
2 OCR-nummer (frivilligt)
3* Leverantörens namn
4* Leverantörens adress
5* Leverantörens postnummer och ort
6* Land
7* Bankuppgifter
8* Valuta
9* Referens
10* Förfallodatum/önskat betaldatum
11 Bifoga material
12 Uppgiftslämnare