Sektionen Ekonomi

Beställning av betalning utan faktura

Information
  • Detta formulär använder du när leverantören inte har möjlighet att skicka en faktura.
    Obs! Är formuläret inte korrekt ifyllt eller om uppgifter saknas kommer underlaget att returneras.
    Obligatoriska uppgifter markeras med *.
Snabbval
1* Fakturanummer/meddelande till mottagaren
2 OCR-nummer (frivilligt)
3 Övrig information (frivilligt)
4* Leverantörens namn
5* Leverantörens adress
6* Leverantörens postnummer och ort
7* Land
8* Bankuppgifter
9* Valuta
10* Referens
11* Förfallodatum/önskat betaldatum
12 Bifoga material
13 Uppgiftslämnare