Sektionen Ekonomi

Förkontering på periodiska/återkommande e-fakturor (Abonnemang)

Information
  • I detta formulär anger du vilken kontering dina periodiska/återkommande e-fakturor ska ha. För att upplägget ska fungera måste din faktura ha en unik identifikation som återkommer på alla fakturor från denna leverantör. Identifikationen kan vara ett telefonnummer, abonnentnummer, faktureringsobjekt, kontraktsnummer el dyl.
    Om det gäller flera fakturor från samma leverantör men med olika identifikation kan du istället fylla i en fil, abonnemang.xlsx, och bifoga till formuläret. Använd en av de rader du har i filen på de obligatoriska uppgifterna i formuläret.
    Obligatoriska uppgifter markeras med *.
1* Typ av kostnad
2* Leverantör
3* Unikt Id
4 Övrig information
5* E-post adress till granskare av fakturan
6* Kontering
* Konto
* Aktivitet
Funktion
Beskrivning
Ev % fördelning
7 Bifoga Excelfil
8 Uppgiftslämnare