Support - Sektionen Ekonomi
Kontakta oss via detta formulär när du behöver hjälp i frågor som rör ekonomi, inköp, fakturahantering m m

Information
  • Detta supportformulär ersätter de tidigare mailadresser som använts som kontaktvägar till Sektionen Ekonomi.

1Är du LU-anställd eller extern part?
2Inom vilket område söker du hjälp?
3Bifoga filer (OBS! Ej fakturor för skanning.)
Filer kan bifogas i följande format: doc, docx, pdf, txt, bmp, jpeg, png, tiff, xls och xlsx.